آموزش های حرفه ای
تحت زراوند و زر وب

آموزش مدیریت محصولات در سایت – سیستم وبسایت زر وب

افزودن محصول در سایت سومین قدم برای ساخت فروشگاه در وردپرس می‌باشد که بعد از نصب سایت در وردپرس و انجامتنظیمات سایت به این مرحله میرسید و با افزودن محصول جدید در سایت میتونید رسما سایت فروشگاهی خودتون را راه‌اندازی کنید.